Vrg. 200002. De grote natuurrampen en aardbevingen, moeten die mensen allemaal overgaan, is het hun tijd, of moeten we dat anders zien?


Antwoord:

1) Dit zijn wetten van Moeder Natuur en die kent u ook, God heeft daarmee echter niets te maken. Vuurspuwende bergen, aardbevingen ook, zijn natuurwetten en niets anders.

In de Kosmologie deel IV wordt hierover nog het volgende gezegd:

(Citaat 48… "Waarom bezit de Aarde niet in Úlk land haar vuurspuwende bergen? Dat is te begrijpen. Het zijn haar ademhalingsorganen die van tijd tot tijd ruimtelijk de innerlijke werking tot de verstoffelijking voeren, doch waardoor wij haar innerlijke werking aanschouwen……")

(Citaat 49...."Voor alles is er nog evolutie, omdat wij hebben kunnen beleven, dat Moeder Aarde zojuist haar puberteitsjaren overschreden heeft…… ")

Of al deze mensen moeten overgaan?, er zijn duizenden en duizenden sterfbedden en iedereen beleefd zijn eigen sterfbed.