Vrg. 200004. Kun je mij uitleggen welke man trekt welke man aan? Als man (A) aantrekt man (B) zijn ze (naar ik aanneem) beiden in de overgangsgraden van vrouw naar man. Zou man (A) dan in de eerste overgangsgraad zijn en man (B) b.v. in de vijfde, zesde of zevende?


Antwoord:

1) Als zodanig hebben wij hierop nog geen antwoord kunnen vinden, maar wij zullen ons eigen denken hier verwoorden.

Alles bezit zeven graden, dus ook de homoseksualiteit. Wat we bij de heteroseksualiteit zien, dat de wet van oorzaak en gevolg boven alle andere wetten gaat, zou dit ook kunnen gelden voor de homoseksualiteit. Het heeft ons inziens niets te maken of de ene man in de eerste overgangsgraad zit en de andere man in b.v. de zevende. In onze vele levens gaan we regelmatig van een vrouwenlichaam in een mannenlichaam en, uiteraard, andersom.

Als u kijkt naar het schema: De zeven stoffelijke graden voor het organisme onder het "kopje" geestelijke graden, de geestelijke afstemmingen. Deze geestelijke graden gelden uiteraard ook voor de homoseksuele man of vrouw. Vandaar, dat de ene homoseksuele man anders is dan de andere, de gevoelsafstemming bepaalt immers ons gedrag. Enkele voorbeelden: de ene man zoekt de andere man op een afwerkplaats, of de ene man gaat samenwonen met een andere man, of de ene man gaat toch het huwelijk aan en gaat over tot het scheppen.