vrg. 200005. Van het scheppingsverhaal weten we dat het niet waar is. Maar wat te maken van de 10 geboden (of eigenlijk: verboden) waar het sabbatsgebod melding maakt van: want de Here heeft in zes dagen hemel en aarde gemaakt enz. enz. Volgens mijn theorie heeft deze "nadere verklaring" nooit deel uitgemaakt van wat werkelijk aan Mozes is gegeven. Kunnen we dus ook hier gevoegelijk aannemen dat dit "latere interpretaties" zijn?


Antwoord:

1) (30, citaat...En toen zei de Here: 'De eerste dag is voorbij. Laat ons tevreden zijn, het is goed.'Toen kwam de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag... - merkwaardig, de meesters hebben zeven graden vastgesteld voor de ruimte - en ze maakten er nu één, twee, drie, vier, vijf, zes. 'En de zevende dag zult ge leven en blij zijn, zult ge vieren als een heilig gebeuren.' Ja, om te denken en te voelen, om te mediteren wat ge in die vijf, in die zes voorbijgegane uren en dagen in u hebt opgenomen. Dat was de bedoeling. Dat was de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde en de zesde sfeer, voor het lagere, de duisternis. Maar in het schemerland gekomen, begint de mens te denken, te voelen: ik moet hoger, ik wil verder. Ik daal af en ik zal alles doen, maar ik wil het licht zien. Ik wil het licht bezitten, want daarin voel ik mij gelukkig.

Die zevende dag is om te denken. Om te werken? Werkt u maar, maar denk, mediteer over dat wat ge die week hebt gedaan. Het is een graad, het is een bewustwording, het is het hoogste beleven voor allerlaatste, het uiteindelijke, zodat gij kunt zeggen: ik heb het, het behoort mij nu toe. Dit is het uiteindelijke, dit is de honderd procent voor uw gevoeligheid. Dit is aanstonds, wanneer we de geestelijke graad, de bewustwording voor uw maatschappij betreden, is dit het allerlaatste dat u dwingt ernaar te handelen, voor goed en kwaad, leven en geluk, hartelijkheid en welwillendheid; ja, voor Gethsemané en Golgotha! Daaraan kunt ge niet ontkomen, nóóit, nooit niet! Want gij zult de wetten in liefde en harmonie beleven, zoals de Albron het heeft gewild!)

Of de toevoeging, de Here heeft in zes dagen de hemel en aarde gemaakt enz. enz. een latere interpretatie is van de bijbelschrijvers, is natuurlijk altijd mogelijk. zeker gelet op de verschillen tussen de protestantse 10 geboden en de katholieke 10 geboden.

Later dit jaar willen wij een artikel maken over de "verkrachting" van de bijbel.

In een ander verband verwijzen we u graag naar het boek: "De Volkeren der Aarde", hoofdstuk IV, getiteld: De bijbel in het licht van gene zijde.