vrg. 200007. Als ik het goed heb begrepen uit de boeken zijn er geen kinderen (jeugdige personen onder 16 jaar) in de duistere sferen. Waar vinden we terug de jeugdige personen welke wel hebben gedood en ook zelf zijn omgekomen?


Antwoord:

1) Deze moeten allemaal terug. Zij zullen na hun overgaan direct naar de wereld van het onbewuste gaan (zie Vraag en antwoord deel 2, kindersferen).

(23, citaat,…. Maar is er geweld in dat leven, dan voelt u wel, dat kind kan daar niet leven, en dat kan hier niet leven en daar niet, dat moet terug, naar de aarde terug om dat leven af te maken…..)

Opmerking: de leeftijd is t/m 14 jaar. Immers, kinderen tot en met die leeftijd gaan naar één van de drie kindersferen.