vrg. 200008. In de zesde graad (Achter-Indiers, Chinezen, Japanners) kunnen we, dacht ik, ook mensen aantreffen welke bewust naar Gods wil leven en gereed zouden zijn om op basis daarvan, naar de lichtende sferen te gaan. Moeten dezen echter opnieuw geboren worden om alsnog door de zevende graad te gaan?


Antwoord:

1) Geen mens kan een stap overslaan. In dit verband adviseren wij u het boek "Een Blik in het Hiernamaals" nog eens te raadplegen.