vrg. 200009. In "Een Blik in het Hiernamaals" is er sprake dat de mens nimmer de dampkring zal kunnen verlaten, een eigenaardige uitspraak van een Meester, temeer omdat de tijd dat de mens wel degelijk de dampkring verliet zo dichtbij lag.


Antwoord:

1) In het boek "Een blik in het Hiernamaals" staat, dat zij eens andere planeten zullen bezoeken, maar dan alleen ten goede. Tevens zou u de voetnoot kunnen lezen van het hoofdstuk "Alcar beantwoordt André's vragen" in het boek "Het Onstaat van het Heelal"
Elke stof op aarde is Goddelijk leven en heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen geest. Die persoonlijkheid is het, die eigen zelfstandigheid is het, die de mens moet overwinnen, wil hij dieper afdalen en wil hij de ruimte overwinnen, andere planeten bereizen. Raketten zijn van stof gemaakt, maar die dingen hebben gevoel. M.a.w. als de mens, de wetenschapper, de geest van een stof niet kent, gebeuren er ongelukken.
Jozef Rulof zegt hierover: Geef ons die mogelijkheid, door de metafysische wijsheid kunnen wij uw geleerden dienen. Doch nu éérst op aarde, hier zult ge proeven moeten nemen en niet in de ruimte, eerst dan komt u tot de bewustwording en is er iets te bereiken.
Het gevoelsleven van het universum drukt de raketten dood, mits de geleerden het gevoelsleven van de stof voor die raketten hebben overwonnen. Vandaar ook, dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek aan voorafgaat, alvorens men iets inzet.
Men is de laatste jaren bezig om een "vliegtuig" te bouwen, die dwars door onze dampkring kan vliegen. Omdat de wetenschap nu weet dat dit niet zomaar gaat, gaan er jaren en jaren van onderzoek aan vooraf, vóór men kan zeggen: "We denken dat het kan". En nog is men niet geheel zeker van zijn zaak. M.a.w. de wetenschap kan niet geestelijk denken.
Toen men dus eenmaal de persoonlijkheid, de geest, van de stof had leren kennen en overwonnen, kon men naar de maan vliegen. Men moet zien uit te zoeken, wat een bepaalde stof wel en niet kan. Daarbij komt, dat alle technische vindingen uit het hiernamaals komen, dus ook nieuwe stoffen. Nieuwe stoffen die de bestaande persoonlijkheid overwinnen.
U kunt ook een antwoord tegemoet zien in het derde deel Vraag en Antwoord. Dit deel moet nog uitgegeven worden.


2) Antwoord van Dhr Z uit C. Inderdaad een eigenaardige uitspraak en we zullen er ook voorlopig wel geen afdoende antwoord op krijgen.
Maar kunnen we het ook zo zien, dat, gezien het feit Meester Alcar uitdrukkelijk heeft gezegd nimmer op technische details te zullen ingaan, hij bedoelt heeft te zeggen dat de mens, zoals hij geschapen is niet geschikt of in staat is buiten de dampkring te leven?
Al zegt Meester Alcar ergens in de boeken: "wij weten alles" toch was hij niet Alwetend. Tenslotte de opmerking van Jozef Rulof welke heeft gezegd:"....eens zullen ze er toch komen, wanneer....."enz.