vrg. 200010. In "Het ontstaan van het Heelal" is er geregeld sprake van Mars en zijn bijplaneten. Ik vraag me af waar die bijplaneten zich kunnen bevinden, vooral als je er rekening mee houdt dat de eerste 3 kosmische graden zich in hetzelfde zonnestelsel bevinden. Als ik me niet vergis staat in "De Kosmologie deel ?" te lezen dat er nog leven zou zijn op de bijplaneten. Dit is zeer goed mogelijk aangezien de 1ste levensgraad voor de aarde nog steeds voorkomt in het oerwoud.


Antwoord:

1) Van Dhr Z uit C. Indien mijn voorstelling juist is, spreken we over zeven overgangen (bijplaneten) van Maan (1e kosm.gr.) naar Mars (2e kosm. gr), hetzelfde van Mars naar Aarde (3e kosm.gr.), maar ook zeven overgangen van Aarde naar 4e kosm. gr. Ook deze laatste overgangen welke we "sferen" noemen, moeten we beschouwen als (bijplaneten). Als nu de eerste drie kosmische graden zich in een en zelfde zonnestelsel bevinden, zullen ook bijplaneten (tot aan 4e kosm. gr.) daar een plaats hebben.
De vierde en volgende kosmische graden zijn m.i.z. te "vinden" in hogere zonnestelsels.


2) Niet alleen Mars maar ook de Maan heeft bijplaneten, waar ooit leven is geweest. De bijplaneten bevinden zich inderdaad in ons zonnestelsel en zijn er voor bedoeld om het lichaam te volmaken. Het zijn dus overgangen.
Als de mens op aarde aan het einde van zijn stoffelijke kringloop is, dus het blanke ras, is het lichaam pas volmaakt.
Voor een uitgebreid en schematisch overzicht verwijzen wij naar de : Kosmische schema's der menselijke evolutie.