vrg. 200012. Het is voorbestemd waar je geboren wordt in welk gezin maar hoever gaat dat eigenlijk?

Geldt dat ook voor waar je komt te wonen waar je komt te werken en met wie je gaat trouwen, want het zou wel zo kunnen zijn dat op je werk of in de buurt waar je woont ook het karma aan de orde komt of zie ik dat fout?


Antwoord:

1) Wanneer de wetten van karma, oorzaak en gevolg gaan beginnen, zullen wij over de hele aarde gaan. Dan leven wij bij dit volk, in een ander leven, leven wij weer bij een ander volk. Wij zullen door die mensen worden aangetrokken waar we aan hebben goed te maken en we zullen in die levens ook die mensen ontmoeten waar we aan moeten goed maken. Wij zullen op dezelfde wijze die mensen ontmoeten die weer aan ons moeten goed maken. Dit proces gaat zolang door tot alle rekeningen vereffend zijn en we voorgoed aan gene zijde kunnen blijven.