vrg. 200013. Je hebt in dit leven de boeken van Jozef Rulof als waarheid aangenomen, nu komt je te overlijden, maar na een bepaalde tijd moet je weer terug naar de aarde, pak je in een volgend leven dit weer op?


Antwoord:

1) Wanneer in het volgend leven de puberteitsjaren voorbij zijn, zal deze waarheid, dit weten als gevoel in het dagbewustzijn terugkeren. En zullen we handelen naar onze gevoelens. Tevens gaan we weer op zoek naar de boeken, want deze zijn er nog en zullen nooit uitsterven. Daarnaast gaat het er zeker niet alleen om of de mens de boeken voor waarheid aanneemt. Het gaat erom, wat hij/zij daarmee gedaan heeft. M.a.w. het gaat erom zich die wijsheid eigen te maken en in daden om te zetten. Onze daden tonen onze gevoelsafstemming die weer op haar beurt afstemming heeft op een sfeer aan gene zijde. Kortom als we alleen kennis hebben genomen van de inhoud van de boeken en er niets mee hebben gedaan, zal onze persoonlijke geestelijke ontwaking niet evolueren. Het is juist het eigen maken, waar de mens tegenop ziet.