vrg. 200014. Kan iemand in een volgend leven aan moord, doodslag en diefstal doen, wat hij of zij in dit leven niet heeft gedaan, omdat dat hun tegen stond?


Antwoord:

1) Als een mens het gevoel heeft dat hem moord, doodslag en diefstal tegenstaat, duidt dit op een geestelijk ontwakingsproces. Het gevoel immers overheerst. Echter, het zal in de praktijk moeten blijken hoe diep en sterk dat gevoel is. Christus was ons daarin het grote voorbeeld; hoe diep Hij ook vernederd werd, Hij deed niets terug. Wat bijvoorbeeld zou een mens met dit gevoel doen, als zijn/haar zoon werd vermoord, zijn vrouw door een dronken automobilist werd overreden en daardoor kwam te overlijden. Zo kan ieder mens vele voorbeelden zelf bedenken en daarbij voor zichzelf het antwoord geven op de vraag, hoe geestelijk bewust ben ik en aanvaard ik alles?

U kunt ook het overgaan van Theo nog eens lezen in het hoofdstuk "Mijn einde op aarde" in het boek "Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven"