vrg. 200015. Geldt voor een hond ook die je hebt gehad en zeer agressief was tegenover huisgenoten, en verschillenden heeft gebeten, je neemt later nadat die is overgegaan, een andere hond weer, dat je dan die hond krijgt die bij dat gezin nog wat goed moet maken?


Antwoord:

1) Het dier leeft puur op gevoel. Er is een tijd geweest, dat mens en dier in harmonie naast elkaar leefden. Tot de mens het dier ging aanvallen. Net zo als bij de mens, is ook het dier het "product" van zijn vorige levens. M.a.w. het dier weet dit nog en zal ernaar handelen. Een dier hoeft echter niet goed te maken, maar is slechts bezig zich het hoogste organisme eigen te maken, de gevleugelde diersoort.