vrg.200017. Je hoort tegenwoordig heel vaak dat diersoorten op uitsterven zijn, daar wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar is dat geen energie steken in iets wat toch moet gebeuren, omdat je in de boeken leest dat bepaalde diersoorten uitsterven. Hoe zit dat?


Antwoord:

1) Ook het dier kent zijn eigen evolutieproces. Dit evolutieproces is zo diep, dat dit niet meer uit elkaar te houden is. Indien de mens het dier zijn eigen evolutie zou laten, m.a.w. niet zou afslachten omwille van bezit bijvoorbeeld, dan zouden vele, vele diersoorten vanzelf oplossen en overgaan in andere diersoorten. Heel, heel vroeger kenden we de dinosaurussen, die ook nu niet meer bestaan. Deze dieren hebben hun eigen evolutie gevolgd en zijn nu onze koeien of paarden. Dat de mens deze diersoorten beschermt is naar onze mening een goede zaak. Wat naar onze mening geen goede zaak is, is het klonen of gebruik maken van gentherapie en het overplaatsen van dierlijke embryo's in ander diersoorten.

Dat we deze diersoorten beschermen zegt iets over de liefde voor de natuur, wat ook Gods schepping is. Het dier is ook voortgekomen uit de mens en niet de mens uit het dier, zoals Darwin zegt. Wij moeten leren alles lief te hebben en niet zomaar af te slachten of anderszins te laten verdwijnen omwille van stoffelijk bezit.