vrg.200019. Overal in de boeken lees je dat de mens geen seconde te vroeg komt te overlijden, de tijd staat exact vast.
Nu ligt er iemand ziek en men weet dat ie niet meer beter zal worden. Heel vaak gebeurt het dat deze mensen in de laatse fase, als ze zeer onrustig worden, morfine wordt toegediend, tegen de pijn en de onrust. Kort na die morfine spuiten overlijd deze persoon meestal ook zeer snel en raakt eerst in coma.
Is een arts hierdoor het overlijdenstijdstip niet aan het be´nvloeden.


Antwoord:

1) Vanuit het boek: VRAAG EN ANTWOORD deel 1, 2e druk komt het antwoord dat zegt, dat die spuitjes goed zijn. Omdat die mens zijn pijnen dan niet zo voelt, kan de geest zich rustig losmaken voor Gene Zijde, want die pijnen brachten stoornissen... Dit is geen schade voor de ziel, integendeel, het is een weldaad.