vrg.200020. Een gezin met drie jonge meisjes.
Deze drie meisjes komen alle drie in aanraking met een pedofiel, die de meisjes misbruikt.
Heeft dit voor het gezin ook met goedmaken of oorzaak en gevolg te maken?


Antwoord:

1) Om hier een definitief antwoord op te geven, zouden wij de begeleiding van een kosmische meester moeten hebben. Er zijn duizenden wetten en welke wet is op deze drie meisjes van toepassing en is er überhaupt wel een wet op hen van toepassing?
Over de beweegredenen van een pedofiel verwijzen wij de vraagsteller/ster naar het boek: Zielsziekten door Gene Zijde bezien.
In het hoofdstuk "Bewuste krankzinnigheid" wordt hierover uitleg gegeven.