vrg.200021. Wat gebeurde er met Hitler die zoveel slachtoffers maakte na zijn dood in het hiernamaals, moet hij boeten voor zijn daden?


Antwoord:

1) De Universiteit van Christus geeft hierop het antwoord.

Uit dit antwoord blijkt wel hoe onmetelijk de Liefde van God voor de mens is. M.a.w. God is alleen Liefde. Geen mitsen en geen maren. Ieder mens kan voor zichzelf vaststellen, over hoeveel liefde hij zelf al beschikt.

Toen Hitler en zijn soort het aardse leven verlieten, kwamen ze terecht in de laagste hellen. Als kwallen lagen ze daar te slapen. Maar ook zij moeten ontwaken. Als ze zijn ontwaakt worden ze volkomen leeggezogen, zoals ze dat op aarde hebben gedaan, want:

(31. "Citaat...Hoeveel leed en smart hebben die duivels niet over de mensheid gebracht, hoeveel is er door hen niet geleden?"

"Miljoenen zielen hebben met hen iets te verrekenen".)

Ze treden de wereld van het onbewuste binnen om op aarde geboren te worden.

Maar dat gaat zomaar niet. De enorme vernietigingsdrang die nog in Adolf zit, moet eerst tot rust komen. Zeven keer sterft hij voordat hij geboren wordt. Pas dan is hij in harmonie met de stoffelijke wetten. Zijn eerste leven op aarde is de laagste vorm van het mongolo´de kind. Als Adolf en zijn soort meteen het volle bewustzijn hadden, zouden ze op dezelfde voet zijn doorgegaan als in de 20e eeuw.

In het artikel "De ware achtergronden van de psychiatrische patiŰnt "

hebben wij een korte uiteenzetting gegeven over het hoe en waarom van het mongolo´de kind.

Inmiddels zijn we wel op aarde duizenden eeuwen verder. Op aarde heersen rust en vrede. Het directe-stemapparaat is er al, waardoor de kloof tussen hemel en aarde is overbrugd en de staat heeft het oorzaak en gevolg van de mens overgenomen.

Na vele levens als mongolo´de kind geboren te zijn, waarbij Adolf en zijn soort in een steeds hogere afstemming komen, komen ze zover, dat ze het normale organisme kunnen beleven. Het zieleleven is echter nog niet veranderd. Samen met hem keren miljoenen zielen, vonken van God, naar de aarde terug om goed te maken.

Op aarde is het in die tijd een paradijs en juist daardoor voelen zij zich gemarteld. Maar de mens in die tijd weet van de meesters, wie Adolf en zijn soort zijn. Ze bekleden de laagst mogelijke functies in de maatschappij en dat maakt hen opstandig. Maar moeder Aarde houdt hen gevangen. De geestelijk ingestelde meesters op aarde verklaren hem echter de wetten van God. Aan Adolf wordt verteld wie en wat hij was; de beul van de mensheid in de 20e eeuw. Dat hij alles heeft goed te maken. Adolf voelt dat hij meer in zijn mars heeft, dan de functies die hij moet bekleden, maar hij zal en moet eerst voor die wetten ontwaken. Die heilige ernst daarvoor is nog niet in hem, evenmin bij zijn eigen soort van toen.

De dood komt. Als hij weer op aarde wordt geboren, vertellen de geestelijke meesters aan zijn moeder, wie zij heeft aangetrokken. Deze moeder heeft, evenals Adolf, goed te maken. Zij trekt haar eigen soort aan. Beiden voelen de wroeging.

Dan wordt hem opnieuw verteld, wie hij is. Men neemt hem mee naar het directe-stemapparaat. Dan wordt hem verteld, dat hij de Ca´phas was, die Christus heeft verraden, dat hij de Adolf Hitler was. De meesters van Gene Zijde laten hem alles van zijn levens zien.

Hij weet ook, dat miljoenen zielen hem helpen dragen, De zwaarte en de omvang van zijn oorzaak en gevolg kent hij nu ook. Dan buigt hij zijn hoofd voor Gods wetten.

Adolf ziet miljoenen levens en stervens van zichzelf. Hij voelt de enorme zwaarte van zijn karma; hij weet dat hij nog miljoenen eeuwen op aarde moet blijven, alvorens hij daarvan vrij is. Hij zal moeten blijven tot het allerlaatst op aarde.

Hij heeft echter nog steeds de stoffelijke afstemming, de geestelijke hoogte moet hij zich nog eigen maken, ondanks dat hij ze kent. Leven na leven is hij in opstand, hij en zijn soort willen nog steeds hun hoofd niet buigen. Ze moeten hun oude persoonlijkheid eerst vernietigen. Zij moeten leren dienen voor de massa.

Hij zal miljoenen levens het leven moeten geven en als hij in een leven het mannelijk kleed ontvangt vervloekt hij het, dat is voor hem tijdverlies. Als alles diep tot hem is doorgedrongen, wat hij de mensheid heeft aangedaan, wordt hij waanzinnig van smart, omdat de kosmische ellende zijn leven te pletter drukt.

Maar dan is zijn laatste verzet gebroken en knielt hij neer en geeft zich aan God over. N˙ kan de Adolf van weleer bidden. Moeder Aarde neemt hem in zijn armen en zegt tegen hem:

(32. Citaat..."Zo is het goed mijn kind. Er aan ontkomen kan niet. Wij beiden zullen ons werk afmaken en dan tot God terugkeren.")