vrg. 200023. Per toeval kwam ik op jullie site terecht en ik las een stukje over de wetenschappers, ik zal het even citeren; "2, Citaat.... "Eerst in het jaar 2000 ontvangt deze mensheid het geestelijk ontwaken... Wie op aarde straks onze boeken leest, zal zich gelukkig voelen en hierna komt, de wetenschap [,] [die ons zal] steunen. De geleerden moeten straks deze wetten aanvaarden en eerst dan vliegen de boeken over de aarde...") [wat tussen deze haakjes staat, staat niet zo in het boek.]"

Nou zou ik graag willen weten in welk boek jullie dit gevonden hebben want ik heb nooit ergens een voorspellend jaartal gezien.

Ik heb wel in het boek "vraag en antwoord" een voorspelling gelezen, dat het directe stem apparaat over 50 60 jaar aan de aarde zou worden geschonken.
Aangezien dat boek uit 1950 dateert zou dat ergens tussen nu en tien jaar moeten zijn.

Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het apparaat werkt en hoe het er uitziet.
Het word wel beschreven in het boek "Volkeren der aarde" maar ik kan me er toch geen goede voorstelling van maken.

Ik ben heel benieuwd wanneer de voorspelling uit zal komen, mede doordat ik er in de wereld helemaal niets over hoor. Kennen jullie misschien een wetenschapper die onderzoek doet naar dit fantastische apparaat?


Antwoord:

1) Het cijfer 2 bij citaat verwijst naar nr 2 bij bronvermelding.

Het Directe-Stemapparaat, dat ongetwijfeld op aarde zal komen, zal de kloof tussen hemel en aarde, die er nu voor de mensheid nog bestaat, overbruggen.
Dat is de taak die Jozef Rulof samen met meester Zelanus op zich heeft genomen, toen Jozef in 1952 overging.
In het boek: "De Volkeren der Aarde, door gene zijde bezien" wordt in het derde deel, hoofdstuk X verteld, hoe dit apparaat op aarde wordt gezet.
Ook deze vinding zal komen om het lijden van de mensheid te helpen verzachten en ze geestelijk bewust te maken. Gene Zijde wil de aardse mens helpen. Ook deze vinding is gebaseerd op elektriciteit, waarvan de uitvindingen werden gedaan, omstreeks 1800, door, zoals bekend, Ohm, Volta en Galvani. Zij hadden eveneens voor de aarde een speciale taak.
Probeer eens een wereld voor te stellen zonder elektriciteit. M.a.w. 200 jaar geleden werd op aarde reeds de basis gelegd.

De eerste versie die zal verschijnen, zal niet worden goedgekeurd door de para-psychologen, omdat zij vanuit hun kritische kijk vinden, dat telepathie nog invloed zou kunnen uitoefenen Maar desondanks brengen de meesters het op aarde.
Vele aardse geleerden hebben er aan gewerkt, allen een stukje van het geheel, die door n geleerde in elkaar worden gepast.
Hoe de tweede en definitieve versie op aarde komt wordt, zoals de vraagsteller al aangeeft, beschreven in het boek" De Volkeren der Aarde, derde deel, hoofdstuk 19.
Precies wordt hier de voorspelling weergegeven. Deze versie zal door de Overheid worden aanvaard.
Op de vraag of het ons bekend is, wie er in de wereld aan werkt, moeten wij het antwoord schuldig blijven.
Het is onze persoonlijke mening, gebaseerd op de inhoud van de boeken, gekoppeld aan de enorme vlucht van de informatietechnologie, dat er ongetwijfeld geleerden op aarde zijn, die hiermee bezig zijn.

De laatste zal al die losse onderdelen met elkaar verbinden. Hij, samen met zijn vrouw, kwamen (komen) hiervoor speciaal naar de aarde.

(Citaat 50:... Vanaf dat moment staat moeder Aarde in verbinding met de ruimte. In alle talen der wereld zal er gesproken worden en geen vraag zal onbeantwoord blijven....
Deze profetie zal letterlijk in vervulling gaan, zowaar er een God van Liefde is!)