vrg. 200024. Als de tijd een keer gekomen is dat iedereen weer terug is in het Goddelijke Al, wat moeten alle mensen dan doen?
Niemand hoeft wat geleerd te worden, zoals Jozef Rulof onderwezen werd door hogere meesters, en velen in het Hiernamaals goede daden en opofferingen deden om hogerop te komen.
Als dan iedereen bij God is dan heb je toch niets meer te doen?


Antwoord:

1) Een mooie vraag. Vele mensen zullen zich deze vraag stellen, die pas beantwoord kan worden, als we, na een periode van miljoenen jaren, in het AL aankomen. We zullen daar mens zijn, immers Christus is daar en is mens. Wel staat er geschreven, dat we dat niet eens kunnen bevatten, wat het is om in het Al te zijn.


Antwoord:

2) als alles terug is in het Al, en we alleen nog maar zuivere energie zijn. zou het mij niet verbazen dat er zich een soort gelijk proces als waar we nu in zitten opnieuw begint alleen in een andere [fijnere]afstemming daar we ons daar dan reeds"bewust"zijn van wat wij "Zijn" Zoon van God.