vrg. 200025 Als ik het boek "Het Ontstaan van het Heelal" lees, komt bij mij steeds de volgende gedachten naar boven, waar ik niet verder mee kom.
Is God straks als we eenmaal zover zijn als mens te zien of hoe moet ik me dat voorstellen?


Antwoord:

1) God is nooit mens geweest. De bijbel, van welke godsdienst dan ook, wil ons nog steeds doen geloven, dat God een soort "Oppermens" is. Wel is God in alles aanwezig.
Wij zijn Vonken van God, wat onze ziel is en ons steeds weer omhoog stuwt. M.a.w. wij hebben eigenschappen van God en zijn dus God. Christus zei dat al: "Zijn wij niet allen Goden?"
Maar de mens heeft ook een eigen wil gekregen om zelf keuzes te maken. En ergens op een punt in de evolutie van de mens heeft hij zich uit die Goddelijke Harmonie gegooid, door Gods Wetten te overtreden. Maar ondanks dat, blijft de ziel een Gods Vonk.