vrg. 200026 Door een medium is mij een bepaalde voorspelling gedaan die te maken heeft met een hereniging op het relationele vlak. In hoeverre is dit reŽl en welke invloed heb ik in de uitkomst (tijdstip)?


Antwoord:

1) Aan deze vraag zitten heel veel vragen vast. We kunnen hierop niet zomaar een antwoord geven, want we kennen het medium niet.
Wat we wel kunnen is de vraagsteller/ster het boek "Geestelijke Gaven" aanbevelen.
Misschien is ons artikel over "Het huwelijk" een aanwijzing.
In het najaar zullen we een artikel wijden aan Geestelijke Gaven, om het kaf van het koren te kunnen scheiden.