vrg. 200027. In het boek "Een blik in het Hiernamaals" (10e druk) staat in het eerste deel het laatste hoofdstuk iets over het Zomerland. Daar wordt ook in beschreven hoe je enkel met sterke concentratie de vogels daar kan be´nvloeden.
Nou stond daar ook op blz 200: "Dat komt nog Andre, met aardse vogels zul je eenmaal hetzelfde bereiken. Maar vergeet niet, dat niet elk dier dadelijk naar ons wil luisteren. Bij de een zul je meer kracht nodig hebben dan bij de andere."
Nou is mijn vraag, is er een geval bekent dat iemand hier op aarde hetzelfde heeft bereikt? Of heeft misschien Andre het later in een boek het geprobeerd?


Antwoord:

1) Wij kennen geen mensen op deze wereld, hetzij persoonlijk, hetzij uit de literatuur die in staat waren om dieren op concentratie en sterke wil, naar zich toe te krijgen.
Of Jozef het zelf heeft gedaan hier op aarde is ons evenmin bekend.
In het boek "Tussen Leven en Dood", wordt wel beschreven, hoe Ardaty, in de goede tijd van het oude Egypte, met de leeuwen liep, die geheel aan hem onderdanig waren.