vrg. 200028.  Gij zult niet doden, maar wat te doen als je eigen leven bedreigd wordt?b.v.b door een roofovervaller die je van het leven wil beroven om zijn doel te bereiken. Mag je als er geen andere uitweg is,hem doden om je eigen leven te beschermen?


Antwoord:

1) Hoe moeilijk het wellicht ook is maar het antwoord is NEEN.
Het vijfde van de tien geboden luidt: Gij zult niet doden. In de loop der geschiedenis hebben diverse kerken er allerlei "mitsen en maren" aan toegevoegd. In het boek van Jozef Rulof: Door de Grebbelinie naar het eeuwige leven wordt dit aspect uitdrukkelijk genoemd. In een ander boek zegt meester Alcar uitdrukkelijk: Het is beter gedood te worden dan te doden. Doden van een ander schept Karma en de meesters willen ons daar uitdrukkelijk voor waarschuwen.
Daarnaast is het uiteraard ook nog zo, dat dood niet
bestaat.