vrg. 200029.  Bij vraag 20003 "De wereld wordt alsmaar voller en voller" wordt in het antwoord de volgende zin gebruikt: "Meer dan twee kinderen geeft aan, dat de harmonie is verstoord, o.a. door moord." Wat wordt hiermee bedoeld?


Antwoord:

1) Ieder mens is op een punt in zijn evolutie 'n keer begonnen met het vermoorden van medemensen. Al deze moordenaars moesten het door hun vermoorde leven opnieuw het leven geven. Daarvoor moesten ze moeder worden. Waren we in de harmonie gebleven, dan hadden we niet meer dan twee kinderen gehad. Maar we hebben ons zelf uit die harmonie uitgegooid.