vrg. 200031. Bedankt voor Uw antwoord betreft gij zult niet doden.Maar ergens in de bijbel staat, "Hij die zich gedraagt als een lam,wordt verslonden door de wolfen",Ook hoe God farao's leger vernietigde bij de uittocht van de joden uit Egypte.Zie in de dieren wereld,is dikwijls"Doodt of wordt gedood",Dit geeft de natuur door God geschapen ons als voorbeeld? Mag ik dan mijn dierbaren niet verdedigen?


Antwoord:

1) Met liefdevolle respect voor de vraagsteller het volgende: In onze vaste pagina: "Hoe moeten wij denken" en op andere momenten, hebben we steeds weer aangegeven, dat de boeken van Jozef Rulof een totaal andere manier van denken vergen. We moeten denken vanuit het Hiernamaals naar de Aarde toe. Echter, ga je vergelijkingen maken met, in dit geval de Bijbel, dan kom je er nooit uit. Daarnaast waren de bijbelschrijvers onbewust en konden derhalve niet weten hoe het werkelijk in elkaar zat. De theologische faculteiten zijn daarom ook onbewuste faculteiten omdat zij, die deze studie doen een God bestuderen, die door onbewuste bijbelschrijvers is neergezet. U zult zien, dat als u bereid bent om de bijbel los te laten en daarmee geen vergelijkingen meer te maken, het u allemaal zeer duidelijk zal worden. Het is niet mogelijk om bewustzijn met onbewustzijn te vergelijken. U zult ongetwijfeld niet de enige zijn die denkt vanuit het bestaande. Heel veel mensen zullen als zodanig de boeken van Jozef Rulof lezen. Aan al die mensen willen wij het volgende advies geven: Draai het eens om. Daarmee bedoelen wij; lees de boeken met een open geest en vergelijk dan eens met het bestaande. U zult ongetwijfeld voor verrassingen komen te staan.