vrg. 200034. In de Volkeren der Aarde wordt beschreven, dat de eerste overgang naar de 4e kosmische graad, via het vrouwelijk lichaam zou geschieden.
"Nu, dan gaan wij naar ons nieuwe bestaan. We zullen ook daar bijeen zijn als man en vrouw en kinderen baren gelijk op aarde".....
"Om te kunnen worden aangetrokken tot die nieuwe wereld, keren de zielen terug tot in het allereerste stadium voor de ruimte, tot het vonkstadium. Dan ontwaken zij in het embryonale leven, groeien op en nemen de nieuwe planeet in bezit, de vierde kosmische levensgraad is nu door hen bewoond". Hieruit maakte ik op dat dit gebeuren, (het ontwaken in het embryonale stadium), een stoffelijk gebeuren zou zijn?
Wat ik mij echter niet kan voorstellen, daar er op de vierde kosmische levensgraad nog geen (mensen) verbleven.
Hoe kon dat, als er nog geen lichamelijke wezens op de 4e kosmische graad aanwezig waren .


Antwoord:

1) In de aanleiding tot de vraag zit ook het antwoord opgesloten, namelijk het volgende:
"Om te kunnen worden aangetrokken tot die nieuwe wereld, keren de zielen terug tot in het allereerste stadium voor de ruimte, tot het vonkstadium."
We zijn op de maan als eerste kosmische graad, op de bijplaneten, op Mars als de tweede kosmische graad, op de bijpaneten en ook op Aarde als derde kosmische graad, steeds in de wateren geboren. We gingen steeds terug naar het allereerste stadium, het vonkstadium. Voor de vierde kosmische graad is dat niet anders.
Je kunt het, zij het echter in een veel lagere gevoelsafstemming, vergelijken met de allereerste mensen die vanaf de laatste bijplaneet tussen Mars en de Aarde, door de Aarde werden aangetrokken. Dit waren de oerwoudbewoners. Zij werden in de wateren geboren. Dat zijn de Goddelijke Wetten. Kortom, ook voor de vierde kosmische graad is daar in niets veranderd.