vrg. 200036. Ik ben sedert plm. 3 jaar helemaal in de ban van J.R. Ik wil zo veel mogelijk weten en begrijpen. Wat ik telkens in zijn  boeken tegen kom is het volgende begrip: hartstocht(en), bijv. MENS BEDWING UW HARTSTOCHTEN. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld, hoe moet ik dat opvatten?


Antwoord:

1) Op aarde leven de mensen met alle mogelijke gevoelsafstemmingen door elkaar. Bij "de dood" gaat ieder mens naar zijn eigen sfeer, al naar gelang zijn/haar gevoelsafstemming is.
In de boeken kun je lezen hoe het er toegaat in iedere sfeer, zowel in de donkere sferen als in de schemerlanden, als in de lichtsferen.
De mens die op de lichtsferen afstemming heeft, in gevoel, is vrij van hartstocht, haat en geweld. Kortom, we moeten ons vrij zien te maken van alle gevoelsuitingen, die onder de eerste sfeer van toepassing zijn. Dus ook de hartstochten, in welke vorm ook. De vormen waarin deze hartstochten, deze gevoelsuitingen, zich voordoen, kun je lezen in de "verslagen" van de bezoeken van Jozef Rulof aan de sferen, onder de eerste lichtsfeer.