vrg. 200038. Ik bezit paranormale kwaliteiten waaronder een genezende kwaliteit.
Betekent dit in "uw optiek" dat ik in vorige levens mensen "ziek" heb gemaakt of pijn heb gedaan of betekent dit dat ik het stadium van het "rechtzetten/goedmaken" van fouten uit een vorig leven niet in hoef en als een soort hoog geevolueerd wezen hier op aarde ben om anderen te helpen met hun kwalen en onduidelijkheden. Of moet ik het potentiele genezersschap dat ik bezit heel anders zien, volgens uw overtuiging?


Antwoord:

1) In het boek GEESTELIJKE GAVEN van Jozef Rulof, waaraan wij momenteel een aantal artikelen wijden, zult u kunnen lezen, dat iemand in het Westen geen gaven kan "bezitten". Hij of zij kan slechts ontvangen.
Het Oosten wilde bezitten. In verband met rechtzetten/goedmaken het volgende: Ieder mens die op aarde komt heeft iets recht te zetten of goed te maken. Zelfs Jozef Rulof ontkwam daar niet aan. Een groter medium heeft de Aarde nooit gekend. We raden iedereen aan, die zich met deze materie bezighoudt, het boek Geestelijke Gaven van Jozef Rulof te lezen. Hij of zij kan dan bij zichzelf de graad vaststellen in de hoop dat men op een andere manier met elkaar zal omgaan, in die zin dat het nu eindelijk eens wordt aanvaard dat de een 'n hogere graad kan bezitten dan de ander. Dat zijn Goddelijke Wetten, waarmee niet gespot mag worden.
Wij willen niemand iets ontnemen, maar er de Goddelijke Waarachtigheid voor in de plaats zetten.
Voor de goede orde willen wij nog vermelden, dat datgene dat wij aan artikelen plaatsen niet "onze optiek" is, maar dat deze stukken slechts fragmenten zijn uit de grote hoeveelheid Wijsheid die in de boeken van Jozef Rulof voorkomen. Het moge uiteraard duidelijk zijn, dat wij deze Wijsheid volledig accepteren en dat ook wij, zoals zovelen, ons hoofd vaak hebben moeten buigen.