vrg. 200039. Staat er iets over abortus geschreven in de boeken en is het zo dat de ziel na de vierde maand in het lichaam komt?


Antwoord:

1) Er staat inderdaad (meer) dan iets over abortus geschreven. Abortus is, hoe je het ook wendt of keert, altijd moord. Dat wil zeggen, dat het hierbij dan gaat om het bewust laten afdrijven van de vrucht.
Voorbeeld: het onderzoeken van de vrucht op mogelijke afwijkingen d.m.v. een vruchtwaterpunctie komt veel voor. Als er afwijkingen zijn of zijn te verwachten na de geboorte, bijvoorbeeld het syndroom van Down, dan kan er besloten worden om de vrucht niet verder te laten groeien maar af te (laten) drijven. Als een echtpaar besluit om dit kind, ondanks alles, toch te willen hebben, zegt dat veel over de geestelijke gevoelsaf stemming van dat paar. Wordt het besluit genomen tot abortus, dan zegt dit eveneens veel over de gevoelsafstemming. In ons artikel: De ware achtergronden van de psychiatrische patiŽnt dat geschreven is n.a.v. het boek Zielsziekten hebben wij hier aandacht aan besteed.
Op het moment dat de bevruchting plaatsvindt is de ziel reeds aanwezig.