vrg. 200042. In de rubriek "Hoe moeten wij denken" over het "goedmaken" staat geschreven: Het totaal aan veroorzaakte ellende noemen we Karma. In een van de lezingen van J.R. meen ik gelezen te hebben dat Karma uitsluitend te maken heeft met moord, een kosmisch vergrijp. Al het overige is Oorzaak en Gevolg. Is dat zo?


Antwoord: De vraagsteller heeft volkomen gelijk. In de betreffende rubriek staat dit niet goed verwoord. We zullen dit aanpassen.