vrg. 200043. : Ergens in het gedeelte van het ontstaan van het heelal, lees ik over het uiteindelijk evolueren tot het blanke ras.
Eerlijk gezegd, snap ik niet wat er met het blanke ras wordt bedoeld.
Is het blanke ras meer dan het donkere ras, en wat is het verschil.
Ik ben heel benieuwd naar het antwoord, want ik ben een beetje verontwaardigd, omdat ik niet blank ben en toch met bewustzijnsverruiming bezig ben.
Ik heb al wel gelezen dat het minachten van het donkere ras een gevecht tegen jezelf inhoudt.
Waarom noem je het het blanke ras??
Kun je je voorstellen dat mensen hiervan schrikken?
Ik ben heel benieuwd naar de reactie.


Antwoord:Schrikken is helemaal niet nodig. We kunnen ons dat echter wel voorstellen, maar ook verklaren. In de allereerste plaats heeft het te maken met ons denken. Nog steeds denkt de overgrote meerderheid van de mensheid van de aarde naar het hiernamaals toe maar weten niet hoe het hiernamaals eruit ziet. Ja, men heeft zich er een voorstelling van gemaakt en dat voor waarheid aangenomen. Zo is ook de bijbel ontstaan. Hoe het er in werkelijkheid uitziet, daarvoor is Jozef Rulof op aarde gekomen om die belofte van Christus in te lossen.
Ieder mens heeft een lichaam, een geest en een ziel.
Voor het lichaam gelden de volgende Goddelijke Wetten:
Toen wij voor het eerst op aarde kwamen, vanaf een bijplaneet in ons zonnenstelsel, werden we in de oerwouden geboren. De bedoeling van de aarde is, dat wij er zo vaak terugkomen tot wij, stoffelijk gezien, het blanke ras hadden bereikt. Maar in die tussentijd heeft ieder mens zoveel ellende veroorzaakt, dat hij terug moest naar de vierde stoffelijke graad op Aarde. Kijk hiervoor eens bij:
De zeven stoffelijke graden voor het organisme op Aarde
Hier immers is het bewustzijn over goed en kwaad ontstaan. Vanaf die vierde stoffelijke graad zal de mens weer naar de zevende moeten en intussen het Karma en het Oorzaak en Gevolg inlossen. M.a.w. de 4e, de 5e, de 6e en de 7e stoffelijke graad op aarde doen we tweemaal.
De eerste keer om het stoflichaam de hoogste ontwikkeling te laten beleven en de tweede keer om ons het geestelijk bewustzijn eigen te maken door alle ellende die we onderweg veroorzaakt hebben te doen oplossen en goed te maken. En al deze ellende zit in onze geest opgeslagen.
Ieder mens legt deze weg af. Ook Christus heeft deze zelfde weg afgelegd.
De ziel tenslotte heeft met al deze ellende niets te maken omdat de ziel alle eigenschappen van God bezit. We zijn het zelf, omdat we een vrije wil hebben gekregen, die de ellende hebben veroorzaakt. God is alleen Liefde en die Liefde is zo groot, dat kunnen wij ons niet eens voorstellen, dat ieder mens, wat hij/ zij ook aan ellende heeft veroorzaakt, dit kan en moet goedmaken. Immers de mens moet naar het AL.
Kijk eens in de maatschappij, hoeveel blanke leiders zijn er niet die van geestelijk bewustzijn niets willen weten. Met andere woorden, de aardse mensheid heeft het rassen genoemd maar het zijn in wezen gevoelsgraden, gevoelsafstemmingen. Uw kleur is daarom niet belangrijk, het gaat om uw innerlijke gevoelsleven. En wie u negatief bejegend over uw huidskleur weet niet waar hij/zij het over heeft. En daarbij komt: u bent toch ook een westerling!!