vrg. 200044. Ik ben een beginnend lezer van de boeken van JR. Op dit moment ben ik het boek "Het ontstaan van het heelal" aan het lezen en ik moet zeggen het valt niet mee. Ik heb nogal moeite om een goed onderscheid te maken tussen veel gebruikte begrippen zoals b.v. kosmische graden, astrale wereld mentale gebieden, geestelijke sferen, Goddelijke sfeer, overgangsplaneten enz.
Ik vraag me ook af waarom in dit boek de derde kosmische graad steeds bij zijn naam AARDE wordt genoemd en de 1e en 2e kosmische graad nooit. Vandaar ook mijn vraag aan u, welke planeet wordt hier bedoeld met de 1e, 2e en 4e kosmische graad?. Welke planeten waren de overgangsplaneten? Misschien kunt u mij helpen om dit boek beter te begrijpen waarvoor bij voorbaat mijn dank. 
Ik ken de schema's maar ook daar heb ik enige moeite mee.


Antwoord: Om te beginnen zijn de boeken in een vooraf vastgestelde volgorde op aarde gebracht. In het genoemde boek komt het woordje Aarde voor en de andere kosmische graden niet. Dit zal ongetwijfeld een bedoeling hebben gehad al weten wij ook niet waarom. Toen dit boek klaar was mocht Jozef kiezen om door te gaan of afscheid te nemen van de aarde. In het boek "Jeus van moeder Crisje deel III" wordt verteld hoe dat gegaan is. Zoals bekend zijn er daarna nog boeken van hem verschenen waarvan "De Kosmologie" het sluitstuk was. Daarin komen de namen wel voor van de diverse Kosmische graden, zoals wij die kennen.
De 1e kosmische graad is de maan.
De 2e kosmische graad is Mars
De 3e kosmische graad is de Aarde.
De naam van de 4e kosmische graad is niet bekend. Deze planeet, die vele keren groter is dan de aarde, heeft met ons zonnenstelsel niets te maken. De eerste 3 kosmische graden wel.
De namen van al die overgangsplaneten worden voor zover ons bekend, nergens genoemd. Meester Alcar zegt wel, dat wij mensen er de naam aan hebben gegeven, maar dat aan Gene Zijde slechts gesproken wordt over graden.
De astrale wereld is de wereld van het Hiernamaals, waar wij leven met geest en ziel, zonder een lichaam, zoals wij dat kennen. De mentale gebieden zijn planeten waar wij niet meer aan de aarde gebonden zijn.
Het eerste mentale gebied is de 4e kosmische graad. Vanaf hier zijn we nog enkel ziel, geest en lichaam zijn niet meer nodig. De geestelijke sferen kunnen zowel donkere sferen zijn als lichtsferen. Als overgang tussen de donkere en de lichte sferen bevinden zich de schemerlanden. De innerlijke afstemming bepaalt na het overlijden waar de geest (en de ziel uiteraard) naar toe gaat.
We hopen dat de kosmische schema's nu ook wat duidelijker worden.