vrg. 200050. Hoe zit het met mensen die zijn bewerkt door zwarte magie? Zijn die mensen voorbestemd om onder die magie te lijden, of zijn zij het slachtoffer van mensen die zelf kiezen om het kwade te gebruiken?


Antwoord: In het boek "Geestelijke Gaven" onder het hoofdstuk De Stoffelijke Helderziendheid, staat een hele verhandeling over zwarte magie. Een verhandeling uit het leven gegrepen. Hierin wordt duidelijk uiteengezet hoe het daarmee is gesteld en wie wel en wie niet hiervoor bereikbaar is.