vrg. 200052. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het antwoord op vraag 44. Daarnaast heb ik nog het een en ander te vragen en wil dat dan ook bij deze doen.
1. Stel dat je ik dit leven een moord pleegt, iemand verkracht, van iemand steelt, personen haat of er jaloers op bent enz...(vul de rest maar aan). Na je dood kom je dan na verloop van tijd weer terug om dit alles goed te maken. Maar, als je opnieuw geboren wordt weet je toch absoluut niets meer van je vorig leven? Ik weet daar niets van en heb ook nog nooit iemand gehoord die wist te vertellen wat hij had misdaan in een vorig leven. Hoe kan je dan goedmaken waar je zelf niets van weet??
2.Is het misschien mogelijk dat jullie een webforum opzetten waarin dit soort vragen naar voren komen en waar anderen hun reaktie op kunnen geven.? Het zou ook kunnen dat jullie een onderwerp op dit forum plaatsen waar over gediscussieerd kan worden.


Antwoord:
1. Het antwoord wat u krijgt is een antwoord gegeven door één van de Meesters in dec 1946.
"Gij zult deze vraag zelf kunnen beantwoorden, wanneer gij eens terugkijkt is de jaren, die gij in dit leven doormaakte. Hoe machtig veel beleefde u niet, wat maakten vele van u niet aan verschrikkingen door, hoevele indrukken poogt gij niet te vergeten om maar onder de druk er van weg te komen. En denk u nu eens in, dat al dat leed, al die zorgen , al die strijd ook in een volgend bestaan weer in heel hun martelende zwaarte op u zouden vallen waar wilt ge de kracht, de moed, de frisheid en de spontaniteit vandaan halen om de moeilijkheden, die zich dan weer aanmelden, het hoofd te bieden? Dank God er voor, dat Hij u in Zijn wijsheid die in meeste gevallen afschuwelijke herinneringen bespaart. Immers, hieraan moet ge in dit verband ook nog denken: hoe beleefde ge tot nu toe uw levens? Overtradt ge niet in de meeste Gods harmonische wetten door in moord, roof en hartstocht onder te gaan? Gij zoudt in het nieuwe bestaan geen stap meer durven zetten, besmeurd als ge u voelde door de wandaden, die gij eens door uw onverstand beging. Nu zult u beseffen, hoe wijs en hoe goed het is, dat dit alles veilig in uw onderbewustzijn verzegeld ligt. Straks, als ge in de sferen van het licht leeft, zult ge opnieuw en opnieuw mogen afdalen om dan u zelf geheel te leren kennen. Nu, in deze staat van uw ontwikkeling, zou het u breken."
2.Wat betreft de opzet van een webforum het volgende:
Bij de inleiding van de vraag- en antwoordrubriek hebben wij verteld, dat iedereen die dat wil, antwoord mag geven op de gestelde vragen of een aanvulling daarop geven. Daarom zien wij geen noodzaak om een een apart webforum op te zetten.