vrg. 200054. Heel je leven door ben je in aanraking met andere mensen. En al die andere mensen hebben eigen meningen, eigen gedachtes, eigen inzichten, eigen tradities, eigen ervaringen, eigen talenten enz. Door omgang met andere mensen groei je in alles.  Je leert gevoel te hebben voor anderen, liefde te geven, liefde te krijgen enz.
Nu is mijn vraag, staat het al vast met wie je omgaat, met wie je leeft, wie je tegenkomt, met wie je spreekt enz?
Nu dacht ik mij te herinneren dat in een van de boeken van J. Rulof stond dat iedereen, waar je in dit leven contact me hebt, je ook een keer contact mee hebt gehad in vorige levens. Kan u mij deze herinnering bevestigen of heb ik me dit niet juist herinnerd.


Antwoord: Deze vraag heeft te maken met Karma en Oorzaak en Gevolg.
De mens komt weer op aarde om goed te maken. Daarom zal hij worden geboren in die stad, regio, land, bij die ouders etc. waar hij of zij dat deel van die Oorzaak of Karma kan inlossen. Niet één mens komt op aarde of hij heeft goed te maken; ook Jozef Rulof, ondanks zijn machtige taak.

Dit heeft echter niet te maken met de "vluchtige" contacten, die ieder mens wel heeft. Het zijn die mensen of die omstandigheden die een ingrijpende invloed hebben op je leven, die je diep raken.