vrg. 200055. Zeer goede site! Ik lees de boeken vanaf mijn dertiende (ik ben nu 49) en ik kan mij goed vinden in hoe jullie over de boeken van de Meesters schrijven. Jullie geven het compact samengevat weer.
Ik heb een vraag die ik in de boeken niet beantwoord heb gezien en waar ik zelf wel wat over kan aanvoelen, maar ik ben ook benieuwd naar hoe jullie daar over denken.
Er sterft geen kind in de baarmoeder die dat zelf niet heeft gewild en nodig heeft voor de eigen geestelijke evolutie. Dat is mij duidelijk en aanvaard ik ook. Hoe is dat met ongelukken? Ik heb ook begrepen dat ongelukken niet altijd door oorzaak en gevolg vastliggen. Het kan dus ook toeval zijn dat iemand overlijdt door een ongeval. Zou het sterven door een ongeluk onmogelijk zijn voor een zwangere vrouw? Dus omdat het ongeboren kind het groeiproces overheerst en bepaalt?


Antwoord: We zijn het met de vraagsteller eens, dat ongelukken niet altijd door oorzaak en gevolg vastliggen. Ook is het mogelijk dat iemand door een ander, b.v. door een ongeluk te veroorzaken, uit het leven wordt gerukt.
Naar onze mening kan dit "uit-het-leven-rukken" ook een zwangere vrouw overkomen. Regelmatig wordt hiervan melding gemaakt in diverse media.
Zoals de vraagsteller ook weet is, dat de ongeboren vrucht wel wordt gered maar dat de moeder aan de verwondingen overlijdt.
Er kunnen ons inziens zo ontzettend veel wetten aan ten grondslag liggen, voor zo'n beschreven specifieke geval als hierboven. Wij zijn niet bij machte om daar een precieze verklaring voor te geven.

Dat het ongeboren kind tijdens het groeiproces in de baarmoeder een overheersende rol kan spelen is vanuit de boeken bekend. Crisje, de moeder van Jozef, heeft dit tijdens haar zwangerschappen altijd perfect aangevoeld.
Zij kon bij voorbaat aan haar Hendrik aangeven, hoe het kind zou worden.
Bijvoorbeeld, teruggetrokken, een klein "boefje" etc.

Veel zwangere vrouwen doen bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap dingen, die zij anders nooit zouden doen. Daarmee bedoelen we niet het eten van veel augurken. In de toekomst zullen we een oproep plaatsen voor moeders met de vraag, of zij dit herkennen en hoe hun belevingen waren en of zij op voorhand wisten, dat hun kind op die specifieke manier zou opgroeien.