vrg. 200058. Ik vraag mij af waarom Jozef Rulof in Nederland werd geboren. Was dit toeval (maar toeval bestaat niet)of stond dit al van te voren vast? Indien dit laatste zo was, dan vraag ik mij vervolgens af, waarom dan toch in Nederland, waar i.v.m. de Nederlandse taal slechts 15 miljoen mensen te bereiken zijn terwijl dat in een Engelstalig land een veelvoud zou zijn geweest.Zegt de geboorte van Jozef Rulof in Nederland ook iets over Nederland of de Nederlanders?


Antwoord: Het is geen toeval dat Jozef in Nederland is geboren. Dit stond al vantevoren vast. Hoe tegenstrijdig dit misschien ogenschijnlijk ook klinkt, maar Nederland is het enige land ter wereld waar zoveel godsdiensten zijn. Dit zegt, dat de Nederlander sterker zoekt dan welk volk ook.
Uit het boek De Volkeren der Aarde het volgende citaat:

"Ik wil thans beginnen met de ontleding van uw eigen volk.
Gij moet de mensheid zien als een persoonlijkheid. De volken vertegenwoordigen deze persoonlijkheid als karaktereigenschappen.
NEDERLAND nu vormt een hogere karaktereigenschap van die persoonlijkheid. Deze karaktertrek duidt tevens de geestelijke afstemming van uw volk aan. Hij houdt intuïtie in die uw volk maakt tot de voelhoorn van de mensheid. Dit is vast te stellen aan tal van eigenschappen die uw volk zich verworven heeft en welke wij thans willen volgen.
Waarom wenste uw volk geen oorlog? Omdat het een geloof en een God van liefde heeft leren kennen. Het zoekt het hogere leven en buigt zich voor Golgotha. Nederland had slechts één wens: in vrede te leven met andere volken om rustig aan de opbouw te kunnen werken. Nederland begeerde geen gebiedsuitbreiding door wapengeweld, het wilde slechts zichzelf en anderen tot zegen zijn. Uw volk had zichzelf in dit opzicht reeds lang overwonnen en die lage eigenschappen na veel strijd en leed afgelegd.
De vele kerken die Nederland telt, zijn er het bewijs van dat uw volk zich geestelijk wil verrijken. Het vecht als een massa tegen het kwade in haar gemeenschap - een strijd, waaraan andere volken nog moeten beginnen - en het heeft hier bijna overwonnen.
Deze karaktertrek staat voor moord, leugen en bedrog niet meer open, het heeft de "Tien Geboden" aanvaard en wenst er naar te leven. Het volk als massa zoekt het goede en het is daardoor in harmonie met de andere volken"