D E    B I J B E L

 

in het licht van Gene Zijde

 

  

 

2.  De Aarde nu was woest en ledig, en de duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde over de wateren.

 

Dit klopt niet met de werkelijkheid. Op dat ogenblik is de schepping reeds miljoenen eeuwen oud! Als de Aarde waarlijk woest en ledig was geweest, zou daar nimmer leven hebben kunnen ontwaken. Waarom spreken de bijbelschrijvers niet over de Maan? De Geest Gods zweefde over de wateren. Zeker, want het leven van God is door de Goddelijke kern bezield. De geest Gods leefde in de wateren en kreeg het leven door de embryonale vorm. Het zweven van Gods Geest over de aarde behoorde dus tot het verleden, de schepping was toen reeds oud en wij mensen waren al op weg om tot het al terug te keren. God schiep Hemel en Aarde, doch miljoenen eeuwen terug. De eerste verschijnselen er van waren de nevelen, daarna volgde de verdichting als wolken en begon het embryonale stadium. Hiervan wordt in de Bijbel met geen woord gesproken, op aarde wist men hiervan ook niets af en nu nog kan de wetenschap deze wetten niet aanvaarden.

Wij aan Gene Zijde leerden, hoe de Maan eens tot bezieling overging. Thans is de Maan stervende, de dampkring loste op, het is nu niet meer mogelijk op de Maan te leven. Toch was het de Maan, die de ziel schiep voor de ruimte, biljoenen zielen werden op haar lichaam geboren, maar van haar spreekt de Bijbel alleen als over een nachtlicht. Bezit zij geen andere betekenis? Het kleinste atoom heeft leven geschapen. De Maan niet? Van Moeder Maan wordt geen woord gesproken en toch is de Maan het Moederlichaam voor de ruimte, zij hoort tot de eerste kosmische graad. Moeder aarde leeft in de derde kosmische levensgraad, zij dient in een verder en hoger stadium voor het leven van god.

De Bijbelschrijvers hebben het bestaande vastgelegd, zij klampten zich vast aan wat het aardse oog kon waarnemen, ze schreven over god en Zijn heilige schepping, maar kenden de wetten niet. “god schep Hemel en Aarde”, zo vangen zij aan, en slaan miljoenen eeuwen over! Voor tallozen is de Bijbel een heilig boek. Wij willen die heiligheid in genen dele aantasten, we willen u daarentegen in opdracht van de Meesters de Goddelijke waarheid schenken!

  

Jozef Rulof/Meester Zelanus   “De volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien”.

   

Europese Heraut, 3e jaargang, no. 50, 1 Oktober 1955