D E    B I J B E L

 

in het licht van Gene Zijde

 

  

Wat zegt de Bijbel over het ontstaan van de mensheid? Ge kunt nu weten, dat het in strijd is met de werkelijkheid. Dat wat in de Bijbel staat geschreven over de wijze, waarop God de ruimte en ons als mens schiep, is in de “Eeuw van Christus” niet meer te aanvaarden. Nu pas is het mogelijk de waarheid op aarde door te geven, hiervoor moest de mensheid ontwaken. Om u de geestelijke werkelijkheid te geven, ga ik hier de gezegde van de Bijbel verklaren. Er staat geschreven:

1. In de beginne schiep God de Hemel en de Aarde.

Hier is niets tegen in te brengen, want die Hemel en de Aarde zijn zichtbaar voor ons, wij leven er in. Maar zoals gezegd, de schepping er van is anders in haar werk gegaan dan de Bijbel u vertelt. Wat de Bijbel er van meedeelt, is het weten van aardse mensen. Toen hij geschreven werd was de mensheid nog niet zo ver, eerst thans heeft het menselijk bewustzijn de noodzakelijke hoogte bereikt. Het is dus duidelijk, dat de mensheid in de voorbije eeuwen deze kosmische wijsheid niet kon verwerken. En toch moest er een begin mee worden gemaakt de vragende mensheid, die een geloof had ontvangen, over het scheppingsproces in te lichten. En dit kwam tot stand, meer dan de Bijbel geeft was toen niet nodig. Thans echter ontvangt u de feiten. De schepping heeft zich voltrokken op een wijze, als wij aan deze zijde hebben moeten aanvaarden en zoals ook Christus bij eigen aanschouwen als eerste Meester in de ruimte heeft beleefd.

  

Jozef Rulof/Meester Zelanus.   “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien”.

 

Europese Heraut, 3e jaargang, no. 48, 1 September 1955.