D E    B I J B E L

 in het licht van Gene Zijde

 

18e …. En om te heersen op de dag, en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was.  

Dat had u een kind kunnen vertellen. Elk kind weet dat, ja weet nu meer. Het heeft op school geleerd, dat Maan en Aarde om de Zon heen draaien. Hoe hoog waren de bijbelschrijvers dan gekomen in het menselijk weten? Ze schreven maar neer wat hun in gedachten kwam en wat zij in de nacht hadden waargenomen. Maar God en Zijn schepping werden door hen kinderachtig naïef! En toch hebben miljoenen mensen dat als waarheid aanvaard, ze durven geen eigen oordeel te vormen, want de Bijbel is heilig. Maar ook zij zijn onbewust en moeten voor de Goddelijke wetten en de waarachtigheid nog ontwaken.

 Jozef Rulof/Zelanus  “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’.

Europese Heraut, 4e jaargang, no. 72, 15 September 1956.