D E    B I J B E L

 in het licht van Gene Zijde

 

19e …. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag.  

In vier dagen tijds zou dit alles zijn geschied? In vier dagen schiep God al deze wonderen, deze onmetelijkheid, de sterren en planeten, zonnen en wateren? Een dag is hier slechts symbolisch bedoeld? Goed, maar weet u, dat u over biljoenen jaren, ja biljoenen eeuwen moet spreken, zo gij wilt uitspreken wat in die tijd is geschied? Zoveel tijd had deze evolutie nodig om het stadium te bereiken waarin de bijbelschrijvers leefden.
Wordt het niet de hoogste tijd, dat de mens zijn God en Diens schepping leert kennen? Moet de mens niet weten hoe hij is ontstaan? Eerst dan krijgt uw leven voor de Aarde betekenis en krijgt dit wonderbaarlijk gebeuren een plaats in uw hart. Hierdoor leert gij uzelf en het leven van een ander kennen.

Jozef Rulof/Zelanus  “De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’.

Europese Heraut, 4e jaargang, no. 73, 1 Oktober  1956.