Gebed

Almachtige Vader. 
Wij vragen U om kracht en steun om ons geloof
en vertrouwen in U te sterken.
Grote Vader.
Er is een heilig verlangen in ons de mens te mogen overtuigen van
een eeuwig voortleven.
 Wij kunnen het alleen door Uw kracht,
 door Uw genade en wij vragen U ons te helpen.
Wij vragen U om licht en liefde, om Uw bescherming.
 Maak van ons eenvoudige instrumenten.
Leg in ons Uw heilige kracht, Uw weten en leid
ons om Uw weg te mogen blijven bewandelen.
Alleen door Uw kracht zullen wij zeeŽn bevaren,
 stormen kunnen weerstaan, door Uw machtige kracht,
die in ons is, omdat wij Uw leven dragen,
 ja Uw leven zijn en betekenen.
Vader, steun ons op deze tocht.

Amen.