In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen welke weg de mens, die nu op aarde leeft, al heeft afgelegd én welke weg hij nog af moet leggen, om uiteindelijk weer bij God in het Al terug te keren.

1ste kosmische graad.  Maan.

2de kosmische graad.  Mars.

3de kosmische graad.  Aarde.

4 t/m 7 (7de = het AL) kosmische graad.

Tussen de eerste en de tweede; de tweede en de derde en tussen de derde en de vierde graad, bevinden zich overgangssferen. Dit zijn planeten. Tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de derde kosmische graad zijn deze overgangsplaneten er voor bedoeld, om het stoffelijk organisme te helpen voltooien. De derde kosmische graad, de Aarde, zal het stoffelijk organisme voltooien. Tussen de derde en de vierde kosmische graad bevinden zich eveneens overgangsplaneten. Dit zijn óf hellen óf lichtsferen. Na zijn dood zal de mens  naar 1 van deze sferen gaan. Al naar gelang de geestelijke afstemming van de mens is, of naar de wereld van het onbewuste om naar de aarde terug te keren om zijn evolutie af te maken.

Om deze graden goed te begrijpen verwijs ik u naar de boeken welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen.

Het artikel "Ontstaan van het heelal" gaat over de eerste drie kosmische graden. Dit artikel is afkomstig (link) van de site "Aarde, waarom zijn we hier?".

Het artikel de zeven levensgraden op aarde (Hoe moeten wij denken) gaat over de zeven stoffelijke graden voor het organisme. Dit artikel is ook afkomstig (link) van de site "Aarde, waarom zijn we hier?".