Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans
niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der
Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij
hoort, zal Hij u verkondigen en de toekomst zal Hij u
verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het
uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de
Vader heeft, is het mijne; daarom zeide ik: Hij neemt
uit het mijne en zal het u verkondigen.