Aarde, waarom zijn we hier? Over het levenswerk van Jozef Rulof, zoals het door Christus is beloofd en voorspeld. 

Life on Earth, Why are we here? Concerning the life's work of Jozef Rulof, as it was foretold and promised by the Christ. 

 

Bert Hoegee en Hans Roesink