Liefde

Liefde is het hoogste goed

aan de mens gegeven. 

Liefde is wat leven doet, 

van ontroering beven. 

Liefde is alles, Liefde is God, 

Het maakt van armen rijken. 

Zonder liefde - wat was het lot? 

Het zou op niets gelijken. 

Geest van Liefde, leid ons voort 

doordring ons van uw wezen, 

dan wachten wij ook ongestoord 

t einde zonder vrezen. 

En zij het leven kort of lang 

Gods Liefde maakt geen sterven bang.