De kosmische weg die ieder mens aflegt.

Van het embryonale stadium naar het AL.

 

Inleiding.

Onderstaand vindt u  links naar vier schema's. Deze schema's geven in grote lijnen aan, welke weg de mens, die nu op aarde leeft, al heeft afgelegd én welke weg hij nog af moet leggen, om uiteindelijk weer bij God in het Al terug te keren.

In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen. Daarom leek het ons nuttig om deze schema's als een vast onderdeel weer te geven.
Deze schema's zijn slechts een handvat. Voor de beschrijving van iedere graad en sfeer, verwijzen wij u naar de boeken van Jozef Rulof.

Gebruik deze schema's  bij het  bestuderen van de  artikelen en/of de boeken van Jozef Rulof. Het  gebruik van de schema's zonder  uitleg kan en zal leiden tot onjuiste inzichten en opvattingen!!!!!

 

Het eerste schema geeft de zeven Kosmische graden weer. Tussen de eerste en de tweede; de tweede en de derde en tussen de derde en de vierde graad, bevinden zich overgangssferen. Dit zijn planeten. Tussen de eerste en de tweede en tussen de tweede en de derde Kosmische graad zijn deze overgangsplaneten er voor bedoeld, om het stoffelijk organisme te helpen voltooien. De derde Kosmische graad, de Aarde, zal het stoffelijk organisme voltooien. Tussen de derde en de vierde Kosmische Graad bevinden zich eveneens overgangsplaneten. Dit zijn óf hellen óf lichtsferen. Al naar gelang de geestelijke afstemming van de mens is, zal hij na zijn dood hier naar toe gaan.

Heeft de mens eenmaal de vierde Kosmische graad bereikt, dan zijn er tussen de vierde en volgende Kosmische Graden geen overgangsplaneten meer.

Bedenk, hoe vreemd het u ook in de oren mag klinken, dat Jezus Christus dezelfde weg heeft afgelegd, alvorens hij in het AL, wat het doel is van ieder mens, arriveerde. En vanuit het Al is hij 2000 jaar geleden teruggekeerd op Aarde, om de mensheid zijn kennis omtrent de gehele Schepping door te geven en het Godsbegrip bij te brengen.

Althans, dat was de bedoeling. Iedereen weet wat er met Hem is gebeurd.


1. De zeven kosmische graden.
2. De zeven hemelen.
3. De zeven hellen.
4. De zeven stoffelijke graden voor het organisme op aarde.

Hans Roesink/Bert Hoegee

eXTReMe Tracker