In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen. Daarom leek het ons nuttig om deze schema's als een vast onderdeel weer te geven.
Deze schema's zijn slechts een handvat. Voor de beschrijving van iedere graad en sfeer, verwijzen wij u naar de boeken van Jozef Rulof.

Gebruik deze schema's  bij het  bestuderen van de  artikelen en/of de boeken van Jozef Rulof. Het  gebruik van de schema's zonder  uitleg kan en zal leiden tot onjuiste inzichten en opvattingen!!!!!

 

 

De zeven Kosmische Graden

Het AL

Goddelijke sferen

Hier leeft Christus

7

MENTAAL GEBIED

Eeuwig durende leeftijd

6

MENTAAL GEBIED

Reeds onbegrensde leeftijd

5

MENTAAL GEBIED

Leeftijd van duizenden jaren

4

MENTAAL GEBIED

Engelen in stoffelijk gewaad

Dier en mens leven harmonisch bijeen

VegetariŽrs

Kosmische wezens leven geestelijk en kosmisch in steeds hoger en volmaakter stofkleed

Leeftijd ca. 250 tot 7000 jaar

Hoofdplaneet honderden malen groter dan de aarde

3

AARDE

Overgang van de mens in het geestelijk stadium

Ontvangst van het volmaakte stofkleed

Ontstaan van de zeven hemelen

Afstemming op het schemerland

Ontstaan van de gevleugelde diersoorten

Planeet van goed en kwaad

Ontstaan van de zeven hellen

Zeven stoffelijke graden of afstemmingen van de mens

2

MARSSTADIUM

Reeds volmaakt menselijk lichaam in bewustwordingsstadium

Leven van grof en bruut geweld in onbewuste toestand

Ontvangst van het innerlijk leven; het instinct

Veel dieren, voor de mens een kwelling

Wilde en woeste natuur, veel planten

Grote mensen

Voordierlijke, duivelse sfeer

1

MAANSTADIUM

Ontstaan van het eerste embryonale mensenleven (visstadium) en van het zieleleven (astrale wereld)

Zeven overgangsplaneten

Leven in rust

De drie eerste graden hebben hetzelfde zonnestelsel

© 2004