In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen. Daarom leek het ons nuttig om deze schema's als een vast onderdeel weer te geven.
Deze schema's zijn slechts een handvat. Voor de beschrijving van iedere graad en sfeer, verwijzen wij u naar de boeken van Jozef Rulof.

Gebruik deze schema's  bij het  bestuderen van de  artikelen en/of de boeken van Jozef Rulof. Het  gebruik van de schema's zonder  uitleg kan en zal leiden tot onjuiste inzichten en opvattingen!!!!!

 

De zeven Hemelen

(Geestelijke bestaanssferen)

Hieronder wordt schematisch aangegeven, welke sferen (overgangsplaneten) de lichtsferen zijn, die nog bij de aarde horen. Ook hier weer zeven sferen. Elke lichtsfeer heeft zijn eigen Mentor. De eerste drie sferen zijn louteringssferen; de vierde tot en met de zevende zijn de gelukkige sferen. Heeft men eenmaal de zevende sfeer bereikt, dan maakt men zich gereed om in de 4e Kosmische graad over te gaan. Vanaf de 4e Kosmische graad is de mens alleen ziel.

Deze zeven hemelen hebben ook vier sferen die voor vroeg overgegane kinderen bestemd zijn.

Mentale gebieden

(4e Kosmische graad)

Gelukkige sferen

7

Eenheid van ziel en geest, nu bewust voor de 4e Kosmische graad

Muziek en kunstsfeer

Lichtende kleuren uit alle sferen, goudkleur over alles

DE GELUKZALIGE HEMEL

6

Muziek in kleuren

Zilverachtige waas, machtig licht

5

Beeldende kunst, schilderkunst

Alles in uitstralend licht, goudachtige waas

  Engelensfeer

Kinderen van 0 tot 3 jaar

4

Eerste geestelijke sfeer op kosmische afstemming

Levensfilm

Machtig licht

Lichte, paars-blauwe kleur, soms schitterend in goudgele glans

  Zomerland
  Kindersfeer van 3 tot 7 jaar

Louteringssferen

3

Men kan als genade vanuit de hemel (via de wereld van het onbewuste) op aarde worden wedergeboren
  Kindersfeer van 7 tot 14 jaar

2

Strak blauwe hemel (zonder wolken) in paars overgaande
  Verbindingssfeer kinderen van 14 jaar

1

Uiterlijk van de geestmens als 30 tot 36 jaar

Tempel der Medici

Als op aarde, doch astraal

Licht als op aarde

Schemerland

In grijs waas gehuld, als in de herfst

Tussen alle sferen zijn verbindingssferen

2004