In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen. Daarom leek het ons nuttig om deze schema's als een vast onderdeel weer te geven.
Deze schema's zijn slechts een handvat. Voor de beschrijving van iedere graad en sfeer, verwijzen wij u naar de boeken van Jozef Rulof.

Gebruik deze schema's  bij het  bestuderen van de  artikelen en/of de boeken van Jozef Rulof. Het  gebruik van de schema's zonder  uitleg kan en zal leiden tot onjuiste inzichten en opvattingen!!!!!

 

De zeven hellen

Vanaf de aarde, na de stoffelijke dood, komt de mens in de geestelijke sfeer, waarop hij innerlijk afstemming heeft. Hieronder wordt schematisch aangegeven, welke duistere sferen er in de astrale wereld zijn

7

SCHEMERLAND

Stoffelijke afstemming

In grijs waas gehuld

7, 6 en 5 kunnen zich opwerken naar de sferen van het licht

6

SCHEMERLAND

Grof-stoffelijke afstemming

Troosteloos-kaal, schemerachtig land

Donkere atmosfeer, in contact met het land van de haat

5

LAND VAN HAAT

Dierlijke afstemming

Vals-roodbruin licht met vlammende uitstralingen

Leven van hartstocht en geweld

Dieven- en moordenaarsfeer

4

DEMONENSFEER

voor-dierlijke afstemming

In de sferen 4 t/m 1 weet men van geen bestaan af

Doch kunnen de genade van de wedergeboorte op aarde ontvangen

3

DAL VAN SMARTEN

Leven in holen en krotten

2

Kruipend leven

Zwarte uitstraling, doorschoten van flitsend groen

1

Stinkend-, rottend-, roerloos liggend leven

Afschuwelijke gestalten

Diep zwarte uitstraling

Sferen 7 t/m 1: toenemende duisternis en koude

2004