De zeven stoffelijke (organische levens-) graden voor het organisme op Aarde

De mens gaat na het volbrengen van de stoffelijke kringloop van de aarde (via de wereld van het onbewuste) terug naar de laatste vier stoffelijke graden, om goed te maken. Eerst daarna komt de mens (Astraal) naar gelang van de innerlijke afstemming, in een hemel, hel of schemerland.

Wie de wereld en de mensen, wie Gods Schepping wil leren kennen, moet daarom weten van het bestaan der zeven stoffelijke graden voor het gevoelsleven.

In de artikelen en de boeken wordt vaak verwezen naar graden en sferen. Daarom leek het ons nuttig om deze schema's als een vast onderdeel weer te geven.
Deze schema's zijn slechts een handvat. Voor de beschrijving van iedere graad en sfeer, verwijzen wij u naar de boeken van Jozef Rulof.

Gebruik deze schema's  bij het  bestuderen van de  artikelen en/of de boeken van Jozef Rulof. Het  gebruik van de schema's zonder  uitleg kan en zal leiden tot onjuiste inzichten en opvattingen!!!!!

 

  De hieronder genoemde links geven uitleg en inzicht over deze graden

1. 2.


Er zijn geen rassoorten op Aarde te beleven, alleen deze zeven levensgraden voor de mens!
Zwart, bruin en blank hebben geen betekenis, deze zeven levensgraden zijn het!

Graad

Stoffelijke kringloop

Geestelijke graden

7 en 6

Blanke ras, westerlingen en oosterlingen
Chinezen en Japanners.
Chinezen en Japanners, vertegenwoordigen de zesde en zevenden levensgraden.
De zesde is bijna niet meer te onderscheiden van de zevende levensgraad, toch is dat waar te nemen, omdat nu het bewustzijn spreekt. 

 

 

 

Graad 4 t/m 7

Geestelijke graden, nl: voordierlijk, dierlijk, grofstoffelijk, stoffelijk, en drie graden met afstemming op de drie geestelijke bestaanssferen (louteringssferen)

5

Eskimo's en Mongoolse rassen.

Overgangen van het menselijk organisme in het blanke ras; kern in het verre oosten (ook betr. op de 6e en 7e graad)

Verspreiding van alle rassen over de aarde

4

Verbinding met het blanke ras

Bewustwording van goed en kwaad

Begin van "oorzaak en gevolg" (goedmaken)

Ontstaan van ziekten

3

Donkere wilden (menseneters) Graad 1 t/m 3

Onbewust, voor-dierlijke afstemming

2

Dwergvolken (menseneters)

1

Donker gekleurde oerwoud-bewoners

Kannibalen

Koppensnellers (menseneters)

Wezens als ca. hoogste stoffelijke graad van het Marsstadium

Iedere graad heeft weer zeven graden en overgangen.

2004