Onderstaande twee krantenkoppen zet aan tot denken.

Leegloop kerken zet door

SCP: in 2010 tweederde van bevolking niet gelovig

De kerken in ons land raken steeds leger. Dat is het gevolg van de toenemende ontkerkelijking. De verwachting is dat over tien jaar nog eenderde van de Nederlandse bevolking kerkelijk is. Dat blijkt uit een vandaag verschenen studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau .


Steeds meer Nederlanders geloven in leven na dood

Buitenkerkelijkheid is in de jaren '90 opnieuw toegenomen. Tegelijkertijd steeg het geloof in een leven na de dood, de hemel en wonderen. Ook etnische minderheden hebben te maken met kerkverlating.


Het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft op 28 september 2000 haar rapport gepubliceerd over onder andere het niet meer naar een kerk gaan. In 2020 gaat 75% niet meer naar een kerk.

We hebben in onze artikelen regelmatig aangegeven dat de kerken leeg zullen lopen. Die Wijsheid komt in de boeken van Jozef Rulof voor. In 1941 wordt dit onder ander vermeld in het boek: De Volkeren der Aarde" .

De meesters vertellen ons in onderstaande citaten het volgende:

Moet de kerk verder gaan Gods kinderen inzake het leven na de dood te bedriegen?
De kerk valt, als er niet ingegrepen wordt, als niet opgehouden wordt met dat vloeken, met de hemelen te verkopen, want dit gesjacher behoort tot de laagste hellen in ons leven. Christus zal ingrijpen en afdoende handelen, maar dan verdwijnen de kerken van de aarde en hebben die geestelijken geen betekenis meer. En ook dat komt, uw toekomst leert het en bewijst het u en de uwen en die na hen komen!
De kerk voelt zich op aarde oppermachtig, maar waardoor? Door wie? De kerk spreekt van liefde en rechtvaardigheid, maar worden het leven en de wetten van Christus door de kerk aanvaard? Wij weten beter! Wij zien achter de schermen van uw kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en kennen hun levens. Maskers dragen is niet meer mogelijk en aan politiek doen is ongewenst, armzalig bedroevend, het is voor de kerk de geestelijke afbraak! De kerk heeft zichzelf hierdoor vervloekt en is diep gezonken. Elkeen hier in het schemerland kan het u verklaren. De kerk voert het leven van God niet opwaarts, niet tezamen, maar brengt u naar de afgrond. Toch zal de Eeuw van Christus ook voor de kerk het geestelijk ontwaken brengen.
Christus zegt: " Vertel op aarde wat Mijn Eeuw betekent!"
Wij roepen u van deze zijde toe: ook de kerk moet nog ontwaken!
De Eeuw van Christus is ook voor de kerk begonnen en zij zal de kerk het Goddelijke halt toeroepen. In de Eeuw van Christus onzin te lanceren als Goddelijke waarheid is niet meer mogelijk! De kerk moet ophouden de hemelen te verkopen voor geld en goederen dat is afdalend dat is onbewust, het schept dierlijk talent! Hemelen moeten verdiend worden! Door te bidden en missen te lezen, kan het zieltje geen hemel betreden, dit te denken is onbewust, het is het gesar van het geestelijke ik en het vervloeken van Gods Almacht. De mis van uw pastoor voert u daarom dan ook geen streep verder! Een aflaat heeft voor onze wereld en de wetten van God geen betekenis! Het biechten en vergeven worden kennen wij niet in ons leven, ook dat is aardse onzin! God kan u vergeven, maar het oorzaak en gevolg blijft! Gij moet toch alles zlf weer goedmaken! In onze wereld zit ge aan uw eigen bidden vast, want ge speelt met uw uitstraling en die wordt door elkeen die licht bezit, waargenomen. Men stelt er uw ware liefde aan vast. U staat dus naakt voor elkeen. Maar voor de kerk hebben deze wetten geen betekenis.
De kerk bewijst daardoor niets af te weten van ons leven. In de toekomst wordt dat anders, u zult dat straks leren kennen. De meesters werken aan een groot plan voor de aarde.

Hans Roesink